Qi-gong.dk

Britta Koch – Dansk Medicinsk Qigong

Hvad er qigong?

Qigong er en teknik der ved hjælp af tre faktorer: KONCENTRATION, ÅNDEDRÆT, BEVÆGELSE, stimulerer forskellige reaktioner i kroppen. Hver af disse faktorer har stor betydning for organismens funktioner.

1. KONCENTRATION, hvis formål er at lade viljen (forestillingskraften) påvirke og styre processen i energien, hvilket f.eks anvendes i meditation og afspændingsteknikker og meget andet.

2. ÅNDEDRÆT, er en væsentlig faktor,der påvirkes kraftigt af stress, men som har store afstressende muligheder. Psykologisk set, danner åndedrættet en bro mellem vores bevidsthed og underbevidsthed. Bevidstheden kan påvirke vejrtrækningens frekvens og volume, hvorimod det er underbevidstheden der styrer den automatisk ved hjælp af det autonome (det ikke viljestyrede) nervesystem. Åndedrættet øger energikapaciteten.

3. BEVÆGELSE,muskeliltningen danner grundlaget for næsten hele den medicinske rehabilitation, er sygdoms forebyggende.

QIGONG er læren om kroppens energikredsløb, og om hvordan livs-energi (QI) cirkulerer i kroppens energibaner (meridianer).

QIGONG har som formål at fjerne energetiske forstyrrelser og genoprette den normale tilstand..

QI er en af hovedfaktorene, der retter udviklingen af menneskets bevidsthed i positiv retning

GONG betyder praktisk viden, om hvordan man udnytter den kosmiske energi (den største af alle energikilder.)

Der findes to hovedkredse af QI-energi, den store og den lille cirkel . Den lille cirkel omfatter Du og Ren meridianen. Langs disse meridianer ligger det akupunkturområde, der stå i forbindelse med de indre organer. Det er derfor tilstrækkeligt at kunne styre QI-energien i den lille cirkel for at bevare et godt helbred.For at kunne styre QI-energien skal man lære at beherske sine tanker, sin vejrtrækning og kroppens bevægelser.

FORMÅLET med QIGONG er:

QIGONG er – kinesisk sundhedsgymnastik og videnskabelig healing. Qigong er en oldgammel kinesisk “selvhealingsmetode” som er moderen til Tai chi.