Qi-gong.dk

Britta Koch – Dansk Medicinsk Qigong

Kurser

Jeg har mere end 20 års undervisningserfaring, og har siden 1993 undervist i Qigong. Jeg har med jævne mellemrum været i Kina, i kortere og længere perioder, hos Qigongmestre.

Jeg har udgivet bog og video “Qigong for dit bedre helbred”. Bog og video beskæftiger sig med teori og praksis i kinesisk medicin, som Qigong er en del af.

Jeg beskæftiger mig med medicinsk Qigong, og underviser årligt ca. 300 mennesker i forskellige sammenhænge. Der undervises i medicinsk Qigong, Neidan, Waidan Bagua og sværd m.m.

Kurserne er opdelt i : Week-end kurser og eksterne foredrag og kurser

Sæsonkurser
40 timer a 2 timers varighed, i samarbejde med oplysningsforbundene.

Der undervises i :